God Klinisk Praksis

God Klinisk Praksis

For at blive registreret som RAB-registreret terapeut i FDZ, er det en betingelse, at terapeuten lever op til God Kliniks Praksis.

Stk. 1. Ethvert medlem af FDZ har pligt til at overholde gældende lovgivning.

Stk. 2. Ethvert aktivt medlem, som ønsker registrering, har pligt til løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden i henhold til gældende FDZ regler.

Stk. 3. Ethvert aktivt medlem af FDZ har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i det faglige virke, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som den pågældende er kvalificeret til at benytte.

Stk. 4. Ethvert aktivt medlem af FDZ er forpligtet til at henvise klienter til læge mv., såfremt dette er indiceret.

Stk. 5. Ethvert aktivt medlem af FDZ er forpligtet til at give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, klienten kan have hertil, herunder om eventuelle risici.

Stk. 6. Ethvert aktivt medlem af FDZ har pligt til at føre optegnelser over behandlinger, herunder om indikation og behandling og den information, der er givet. Klienten har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af journalen.

Stk. 7. Ethvert  registreret medlem har pligt til at indgå aftale med Sygeforsikring "danmark" om elektronisk indberetning af zoneterapeutiske ydelser.

Stk. 8. Ethvert medlem af FDZ har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, han eller hun får i sin egenskab af behandler. Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er ophørt, eller en klient er død.

Stk. 9. Ethvert aktivt medlem af FDZ er forpligtet til at have ordnede klinikforhold.

Stk. 10. Enhver zoneterapeut, der opfylder de krav, som FDZ har i forbindelse med optagelse, har ret til at blive optaget som medlem af FDZ.

Vil du være zoneterapeut?

Vil du arbejde med mennesker og sundhed, så er den grundlæggende zoneterapeutuddannelse måske noget for dig.

Sådan kommer du i gang

Vil du være zoneterapeut?

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok