Zoneterapi når du er indlagt på offentligt sygehus

I 2009 bad Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sundhedsstyrelsen om at skrive til landets sygehuse med opfordring til så vidt muligt at acceptere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på sygehus.

I forlængelse heraf opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønsker om at anvende alternativ behandling under indlæggelse.

Ønsker du zoneterapeutisk behandling under din indlæggelse på offentligt sygehus skal du:

  • Selv tage kontakt til den ønskede behandler
  • Selv betale for behandlingen
  • Behandlingen må ikke være til gene for arbejdet på sygehuset

 

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Teknik, tid og tillid

Zoneterapi er helt særlig ved at prioritere de tre t'er højt:

Teknik - grundige teknikker
Tid - til at få talt i dybden
Tillid - den opbygges, fordi behandler og klient har god tid sammen


Zoneterapi er teknik, tid og tillid

Teknik, tid og tillid

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok