Regler og procedurer

De fastsatte regler og procedurer for medlemskab følger gældende lovkrav jf. registreringsloven og momslovens regler for momsfritagelse.

Regler og procedurer vedr. aktivt medlemskab i FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter - med og uden RAB-registrering (Registreret Alternativ Behandler)

Regler

En akupunktør, kranio-sakralterapeut, massør og zoneterapeut, som opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere kan søge om optagelse som aktivt medlem med eller uden registrering (RAB) i FDZ. Betegnelsen FDZ-behandlere og medlem af FDZ er forbeholdt de aktive medlemmer inden for fagene: akupunktur, kranio-sakralterapi, massage og zoneterapi.

Uddannelsen (akupunktur, kranio-sakralterapi, massage og zoneterapi) skal som minimum omfatte:

  • 250 timer i det primære fag inkl. træning i kommunikation/terapeutrollen
  • 200 timer anatomi/fysiologi
  • 100 timer sygdomslære/farmakologi
  • 50 timer psykologi/kommunikation
  • 60 timer introduktion til andre alternative behandlingsformer samt introduktion til basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lovens øvrige kvaksalveribestemmelser
  • 30 timer regnskab og markedsføring/klinikdrift

Desuden skal dokumentation for førstehjælp (hjerte/lunge og livreddende) inkl. hjertemassage kunne fremvises (ikke mere end to år gammelt)

En undervisningstime svarer til 45 min. undervisning + 10 min. pause + 5 min. pause som opsamling til længerevarende pause f.eks. frokost.

Der skal afsluttes med eksamen i det primære fag samt i anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Det skal bemærkes at, FDZ ikke optager medlemmer, som har taget uddannelsen alene via fjernundervisning og/eller e-learning. E-learning/fjernundervisningen må maksimalt udgøre 30 % af timetallet i praktisk fag.

Undtaget er dog anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi, samt grundlæggende psykologi jf. pensum i Sygdomspakken på basis af Kjeld Bruun-Jensens undervisningsbog Sundhedspsykologi - en introduktion, hvor fjernundervisning/e-learining anerkendes. Der skal være kontakt mellem lærer og studerende, og eksamen skal fysisk have fundet sted under kontrollerede forhold. Der skal fremvises eksamensbevis for endelig eksamen, med specifikation af de fag, som uddannelsen har omfattet.

Du kan kontakte sekretariatet for rådgivning vedr. e-learning/on-line baseret undervisning.

For at optagelse/registrering endeligt kan finde sted, er det endvidere en forudsætning, at du lever op til regler for God Klinisk Praksis.

Datatilsynet

Som alternativ behandler skal man overholde databeskyttelsesforordningen (tidl. persondataloven) fordi man opbevarer en række oplysninger om klienter, der søger behandling. Persondataloven blev den 25. maj 2018 erstattet af EU´s databeskyttelsesforordning.

Du bør efter indmeldelsen læse vejledninger og se eksempler her på hjemmesiden for medlemmer, så du ikke er i tvivl om dit ansvar som selvstændig erhvervsdrivende.

Du kan læse yderligere på Datatilsynets hjemmeside via nedenstående link.

Offentliggørelse

FDZ´s aktive medlemmer med og uden RAB-registrering i: akupunktur, kranio-sakralterapi, massage og zoneterapi offentliggøres på klinikadresselisten - Find en behandler - på FDZ´s hjemmeside fdz.dk

Eksklusion/afregistrering

Kan finde sted efter regler beskrevet i FDZ's vedtægter, samt ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe for registrerede alternative behandlere.

I sådanne tilfælde skal registreringsbevis returneres til FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter.

Procedurer

Svar på ansøgning kan forventes senest 6 uger efter modtagelse af skriftlig ansøgning.

Dersom den fremsendte dokumentation for ovennævnte fag ikke er fyldestgørende, fremsendes begrundet afslag om medlemsoptagelse/registrering med vejledning i, hvorledes den manglende undervisning/eksamen i de enkelte fag kan opnås. 

Klagevejledning

Klager fra medlemmer eller personer, der ønsker medlemskab/registrering:

Klage over svar på ansøgning om medlemsoptagelse og/eller registrering kan sendes skriftligt til FDZ Sekretariatet, Torvegade 1, 1., 5000 Odense C senest 2 år efter modtaget svar fra FDZ Sekretariatet.

Klage over eksklusion/afregistrering indsendes efter samme retningslinier til FDZ Sekretariatet.

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok