Hvad er RAB-registrering

Hvad er RAB-registrering

Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt FDZ til at kunne RAB-registrere: zoneterapeuter, akupunktører, massører og Kranio-Sakral Terapeuter

I 2004 indførte regeringen en registreringsordning af behandlere, som bl.a. bygger på disse principper:

  • Veldefinerede uddannelseskrav
  • Regelsæt for etisk standard og god klinisk praksis
  • Klagemuligheder for borgerne
  • Minimumskrav til brancheorganisationerne

Registreret Alternativ Behandler

RAB betyder Registreret Alternativ Behandler, og betegnelsen må kun bruges af dem, der opfylder ovenstående kriterier, fastsat i samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og behandlernes brancheorganisationer. Det er ikke en autorisation på linje med lægers og sygeplejerskers, men en fællesnævner for en offentligt anerkendt standard.

Det er frivilligt om man som behandler ønsker en RAB-registrering. Dog skal man som behandler være opmærksom på, at såfremt man ikke er RAB-registreret kan man ikke indberette til fx Sygeforsikringen "danmark", hvis man får en klient som kommer med en sundhedsforsikring.

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af komplementær behandling en bedre mulighed for at kunne identificere komplementære behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler.

Som medlem hos FDZ

Enhvert registreret og anerkendt medlem i FDZ er forpligtet til at leve op til gældende regler indenfor god klinisk praksis, herunder krav til efteruddannelse.

Overholdes disse regler og krav ikke fratages medlemmet den beskyttede titel "Registreret Alternativ Behandler" i FDZ.

Læs mere om krav og regler i menuen "Krav til efteruddannelse".

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok