Merit i anatomi/fysiologi og sygdomslære

Mod dokumentation til skoleleder kan der gives merit for deltagelse i undervisning og eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære såfremt der tidligere er bestået eksamen i disse fag i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

Uddannelse Merit i anatomi, fysiologi og sygdomslære Merit i anatomi og fysiologi
E-learning accepteres jf. gældende lovregler X  
Ergoterapeut X  
Cand. Scient i biomedicin X  
Cand. Scient i biologi X  
Fysioterapeut X  
Jordemoder X  
Kiropraktor X  
Læge  X  
Osteopat X  
Sygeplejerske X  
Tandlæge X  
Mensendiecklærer   X
Psykomotorisk terapeut, afspændingspædagog   X
Radiograf   X


Social- og sundhedsassistent gives kun merit ved dokumentation af 200 timer i Anatomi/fysiologi og 100 timer Sygdomslære/farmakologi og afsluttet med bestået eksamen.

Ansøgninger om merit skal altid fremsendes skriftligt til skolen/skolelederen med relevante bilag (eksamensbevis, pensumbeskrivelse samt timetal). Ansøgninger om merit vurderes individuelt set i forhold til de til enhver tid gældende uddannelseskrav på uddannelsen. Merit skal være meddelt ansøgeren inden uddannelsen påbegyndes.

Såfremt ansøgers relevante, faglige baggrund ikke er nævnt i ovenstående, kan den studerende indsende ansøgning om merit vedlagt alle relevante bilag, i forhold til det fag der søges merit for.

Skolen kan i denne forbindelse ikke gøres ansvarlig for om regler for momsfritagelse og RAB-registrering er opfyldt. Vurdering foretages herefter af skolen/skolelederen på det foreliggende grundlag.

Vurderingen omfatter følgende:

  • Fuld merit = både for undervisning og eksamen.
  • Delvis merit = for undervisningen. Her skal den studerende selv læse pensum op på baggrund af personlig viden om indholdet fra anden uddannelse. Eksamen skal aflægges.

Skolen/skolelederen kan ved tvivlsspørgsmål beslutte, at ansøger skal aflægge adgangsprøve = eksamen (uden forudgående undervisning) inden merit kan gives.

Eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære skal være bestået inden indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted.

Der gives ikke merit i praktiske/primære fag.

Der gives som udgangspunkt ikke merit i psykologi.

FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at RAB-registrerer inden for fagene: akupunktur, kranio-sakralterapi, massage og zoneterapi.

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok