Vil du være zoneterapeut?

Zoneterapeutuddannelsen

Tid og omhu for dine medmennesker?

Zoneterapi udøves som en rolig og omsorgsfuld behandling af klienterne.

En zoneterapeutuddannelse er derfor indgang til et fag, som bygger på:
- tillid mellem mennesker
- respekt for hvert enkelt menneske

Zoneterapeutuddannelse skal som minimum omfatte:

  • 250 timer i det primære fag, zoneterapi, herunder meridianlære, organrelaterede muskler, 5-element-teori, regnskab og markedsføring, kommunikation og træning i terapeutrollen
  • 200 timer anatomi/fysiologi
  • 100 timer sygdomslære/farmakologi
  • 50 timer psykologi/kommunikation
  • 60 timer introduktion til andre alternative behandlingsformer samt introduktion til basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lovens øvrige kvaksalveribestemmelser
  • 30 timer klinikdrift, regnskab og markedsføring

Desuden skal dokumentation for førstehjælp (hjerte/lunge og livreddende) inkl. hjertemassage kunne fremvises (ikke mere end to år gammelt)

En undervisningstime svarer til 45 min. undervisning + 10 min. pause + 5 min. pause som opsamling til længerevarende pause f.eks. frokost.

Der skal afsluttes med eksamen i det primære fag samt i anatomi/fysiologi/
sygdomslære.

En forsvarlig og grundig zoneterapeutuddannelse er garantien for at zoneterapeutens klienter får den fagligt bedst mulige behandling.

E-learning

Det skal bemærkes at, FDZ ikke optager medlemmer, som har taget uddannelsen alene via fjernundervisning og/eller e-learning. E-learning/fjernundervisningen må maksimalt udgøre 30 % af timetallet i praktisk zoneterapi. Undtaget er dog anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi, samt grundpakken i sundhedspsykologi, hvor e-learning/fjernundervisning anerkendes. Der skal have været kontakt mellem lærer og studerende, og eksamen skal fysisk have fundet sted under kontrollerede forhold. Der skal fremvises eksamensbevis for endelig eksamen, med specifikation af de fag, som uddannelsen har omfattet.

Du kan kontakte sekretariatet for rådgivning vedr. e-learning/on-line baseret undervisning.

God Klinisk Praksis

For at optagelse/registrering hos FDZ endeligt kan finde sted, er det endvidere en forudsætning, at du lever op til regler for God Klinisk Praksis.

FDZ-samarbejdende skoler

Grunduddannelsen er samtidig nøglen til anerkendelse af FDZ zoneterapeuten.

FDZ står bag zoneterapeutuddannelsen hos en række skoler i Danmark. I dette samarbejde er tilknyttet uvildigt klagenævn.

Samarbejdet betyder bl.a. at du som studerende får en række tilbud og muligheder i uddannelsesforløbet, når du vælger en af disse skoler. 

En FDZ-samarbejdende skole er godkendt af foreningens Skolegodkendelses- og uddannelsesudvalg.

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok