Registreringsloven stiller krav til forening og terapeut

Dette skal du forvente af en Registreret Alternativ Behandler i FDZ og af brancheforeningen.

Forventning til en Registreret Alternativ Behandler (RAB):

 • Medlemskab af godkendt brancheforening
 • Bestået en uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer. Heraf som min. 250 timer i det primære fag, f.eks. zoneterapi, akupunktur, massage eller kranio-sakralterapi
 • Overholdelse af brancheforeningens vedtægter, etiske regler og regelsæt for god klinisk praksis
 • Skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke
 • Skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvor det må anses for indiceret
 • Skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende
 • Skal løbende vedligeholde og opdatere faglig viden
 • Skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have dertil
 • Skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation samt den behandling og den information, der er givet
 • Har ordnede klinikforhold
 • Har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere

Forventninger til brancheforeningen:

 • Skal have eksisteret i minimum to år
 • Skal have til formål at repræsentere alternative behandlere i faglige spørgsmål
 • Skal være demokratisk i sin opbygning med vedtægter
 • Skal være i besiddelse af et klagenævn, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer
 • Skal være i besiddelse af etiske regler samt regelsæt for god klinisk praksis
 • Skal stille uddannelseskrav til medlemmer, og der skal gives tilladelse at bruge titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) i FDZ
 • Skal give offentligheden adgang til de af foreningens medlemmer, som er RAB-registrerede

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok