Formål og vision

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser og virke for en stadig højnelse af den faglige standard i branchen.

Foreningens formål

 • at samle zoneterapeuter til varetagelse af standens faglige, økonomiske og kollegiale interesser
 • at varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder
 • at sikre den bedste mulige grund-, videre- og efteruddannelse i faget zoneterapi
 • at virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse
 • at virke for, at FDZ's RAB-registrerede zoneterapeuter vil kunne RAB-registreres også i andre fag, der lever op til basale uddannelseskrav, jf. retningslinjer for RAB-registrering af andre fag end zoneterapi vedtaget af FDZ's generalforsamling
 • at sikre, at medlemmer, der er registreret i henhold til "Registreringsordningen for Alternative Behandlere" lever op til de gældende regler omkring dette
 • at sikre de bedste mulige arbejdsforhold for zoneterapeuter, herunder den størst mulige indflydelse på de vilkår, hvorunder faget udøves
 • at samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling
 • at udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder, der fremmer fagets udvikling
 • at deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem at hævde zoneterapiens værdi for samfundet.
 • eventuelt at drive forlagsvirksomhed til udgivelse af publikationer inden for zoneterapi

Få kontante fordele som medlem af FDZ

Som medlem af Danmarks største forening for zoneterapeuter får du mange kontante fordele for dit kontingent.

Se hvad du får for dit kontingent

Få kontante fordele som medlem af FDZ

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok