Uddannelseskrav

Skolerne i FDZ samarbejdet tilbyder en grunduddannelse, som rækker langt ud over minimumsniveauet jf. registreringsloven og momslovens krav til momsfritagelse.

FDZ uddannelsen strækker sig over 2½ år med et samlet lektionstal på min. 751 timer (klasseundervisning).

Uddannelse via e-learning/fjernundervisning anerkendes generelt ikke, såfremt man ønsker RAB-godkendelse og registrering som momsfri virksomhed. Undtaget er dog fagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Uddannelsen indledes med obligatorisk deltagelse i introduktionsdag/kursus, hvor den uddannelsessøgende præsenteres for fag, undervisere og generelt indtroduceres for krav og forventninger til den studrende. Der indgås skriftlig aftale omkring det videre uddannelsesforløb.

I FDZ-zoneterapeutuddannelsen indgår fagene:

  • anatomi/fysiologi
  • sygdomslære/farmakologi
  • praktisk zoneterapi med meridianlære, organrelaterede muskler og 5-element-teori
  • introduktion til massageteknikker
  • praktik og dokumenterede klientbehandlinger
  • regnskab, markedsføring og klinikdrift
  • andre alternative behandlingsformer, herunder kost, vitaminer og mineraler
  • psykologi/kommunikation
  • sundheds- og sygdomsforståelse
  • førstehjælp

Udover de beskrevne fag og timer skal den studerende påregne ekstratid og udgift til egne zoneterapibehandlinger, min. 6, samt evt. anden relevant behandling/terapi, som kan være anbefalet med henblik på udvikling af terapeutrollen.

Der afsluttes med skriftlig eksamen i:
Anatomi/fysiologi
Sygdomslære/farmakologi
Praktisk Zoneterapi/psykologi

Mundtlig/praktisk eksamen i:
Praktisk Zoneterapi med klient

Optagelseskrav:

Min. 23 år
Min. 9 års skoleerfaring
Kunne forstå, tale og skrive dansk
Erhvervserfaring, herunder gælder også humanitært arbejde, højskoleophold, foreningsarbejde og andet frivilligt arbejde
Deltagelse i introduktionsdage/kursus

Du får kompetencer til at udøve zoneterapeutisk profession og viden om klientbehandling i forskellige former og under forskellige betingelser.

Desuden får du forudsætninger for at etablere dig som selvstændig erhvervsdrivende.

Vil du være zoneterapeut?

Vil du arbejde med mennesker og sundhed, så er den grundlæggende zoneterapeutuddannelse måske noget for dig.

Sådan kommer du i gang

Vil du være zoneterapeut?

Få kontante fordele som medlem af FDZ

Som medlem af Danmarks største forening for zoneterapeuter får du mange kontante fordele for dit kontingent.

Se hvad du får for dit kontingent

Få kontante fordele som medlem af FDZ

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok