Information til kursusudbydere

Udbydere af kurser

Her kan du finde alt relevant materiale, hvis du ønsker at tilbyde kurser og efteruddannelse til FDZ's medlemmer og andre interesserede.

FDZ repræsenterer størstedelen af de RAB-registrerede zoneterapeuter i Danmark. Vi arbejder hele tiden for at kvalitetssikre efteruddannelsen.

Der udgives hvert år et efteruddannelseskatalog, hvor kursusudbydere har mulighed for at annoncere deres kurser. Kursuskataloget udsendes til FDZ's medlemmer og landets øvrige RAB-registrerede zoneterapeuter – i alt ca. 1.200.

FDZ's efteruddannelsesudvalg har opstillet nogle krav i forhold til godkendelse af kurser, der optages i efteruddannelseskataloget. 

For at et kursus vil kunne godkendes som pointgivende jf. RAB-registrering skal det opfylde de beskrevne krav.

Alle kurser og efter/videreuddannelser, som tager afsæt i et af Styrelsen for Patientsikkerhed godkendt fag jf. registreringsloven (se mere på www.stps.dk), vil kunne godkendes, såfremt nedenstående retningslinjer følges. 

Kursusudbyderen skal fremsende:

  1. Indholdsbeskrivelse for kurset samt relevant undervisningsmateriale eller link til hjemmeside, hvor beskrivelse/materiale kan findes. Beskrivelsen skal fortælle om formålet og forventning til udbytte af kurset
  2. Kursets titel skal tydeligt fortælle og indikere kursets indhold
  3. Undervisers CV med dokumentation for basal grunduddannelse og faglig baggrund, gerne med referencer. Det forventes, at underviser har min. 2 års praktisk erfaring indenfor det fag, som der undervises i
  4. Eksempel på kursusbevis, som tydeligt skal angive titel, kort om indhold, dato(er), timetal, kursistens navn, undervisers navn og underskrift
  5. Andre relevante og nødvendige oplysninger i henhold til kursusskabelonen, som findes nedenfor

Prisen for en side (4-farvet tryk) – inkl. logo og eventuelle billeder – i kataloget er 2.050 kr.

Følgende skal udfyldes og sendes til fdz@fdz.dk: Kursusskabelon, indholdsbeskrivelse, CV, logo, fotos mv. 

Sidste frist for indsendelse af kurser til kataloget er 1. august i kalenderåret. 

Nedenfor finder du link til relevant materiale. 

Cookies på www.dansketerapeuter.dk
På www.dansketerapeuter.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok