Klagevejledning

Eventuelle klager over uddannelse- og skoleforhold skal sendes skriftligt til FDZ Sekretariatet, Torvegade 1, 1., 5000 Odense C

Bekræftelse på modtagelse fra sekretariatet kan forventes senest 2 uger efter modtagelse af skriftlig klage. Sekretariatet sender omgående efter modtagelse klagen videre til Klagenævnet.

Behandling af klagen vil ske indenfor 6 uger efter modtagelsen af den skriftlige klage, hvilket betyder, at klageren skal modtage et skriftligt svar senest 7 uger fra indsendelsen af sin klage.

Sanktionsmuligheder:

Klagenævnet kan give anvisninger og påbud til de skoler, der er godkendt som samarbejdspartner til FDZ.

Klagefrister og krav til klage:

Som studerende/færdiguddannet skal man have indsendt sin klage senest 1 måned efter end uddannelse.

Klagenævnets beføjelser og pligter er fastsat i FDZ's vedtægt §20 og i forretningsorden for Klagenævnet i FDZ. 

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok